Här visas programmet som genomfördes 2024

Ladda ner programmet som utskriftsvänlig pdf

Nytt för 2024: Barnrättsdagarna blir ännu längre och mer innehållsrika med en extra dag – och det bästa av allt? Den ingår i den ordinarie deltagaravgiften! Du betalar inget extra

Observera att platserna för den 8 april är begränsade, så se till att säkra din plats! Du hittar anmälan till bonusdagen i det vanliga anmälningsformuläret.

Måndag 8 april

14:00

Gröna Huset – samtalsmottagning för barn och ungdomar

Läs mer

Utvärdering av en samskapande process under utvecklingen av en psykosocial självhjälpsapp för ungdomar i sorg

Läs mer
14:40

Hur kan sociala investeringar bidra till mer träffsäkra insatser för familjer med särskilda behov – för att säkra barnens rätt till kompensatoriskt stöd?

Läs mer

Hur påverkas hälsa, utbildning och den sociokulturella anpassningen hos barn i asylsökande familjer av ett återvändande till föräldrarnas ursprungsland?

Läs mer
15:20

SES Mini och SES Nxt, ett digitalt verktyg för barn och ungdomar mellan 3-17 år för att hjälpa dem genom föräldrarnas skilsmässa/separation.

Läs mer

Kan någon fixa min förälder?

Läs mer
16:00

Det handlar om mig! – ungas organisering och delaktighet i frågor som rör SRHR

Läs mer

Stöd vid avslag och återvändande för barn och deras föräldrar

Läs mer
16:30

Slut för dagen

Dag 1: 9 april

09:00

Välkommen och inledning

 • Hasse Brontén
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:15

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

 • Camilla Waltersson Grönvall
Läs mer
9:30

Vilka är barn som anhöriga?

 • Agnes Lundström
Läs mer
10:00

Förmiddagskaffe

Läs mer
10:30

Hur utsatta för våld är barn som är anhöriga?

 • Carolina Jernbro
Läs mer
11:00

Informationsfilm om beroendesjukdom anpassad till barn

 • Beroendecentrum Stockholm
Läs mer
11:05

Allt hänger ihop – om hur våra livsbanor formas av händelser tidigt i livet

 • Steven Lucas
Läs mer
11:30

Lunch

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15
15:15

Eftermiddagskaffe

Läs mer
15:45

Unga omsorgsgivare

 • Pauline Johansson
Läs mer
16:15

Aktivitetspaus

 • Hasse Brontén
Läs mer
16:25

Panelsamtal om barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

 • Juno Blom
 • Elin Wernquist
 • Pernilla Börjesson
 • Charlotte Palmstierna
 • Stellan Gärde
 • Maj Fagerlund
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
16:55

Hur skapar vi stödverksamhet som ungdomar vill delta på?

 • Therése Eriksson
 • Denise Madsen
Läs mer
17:30

Programmet avslutas för dagen med mingel bland utställarna

Läs mer
18:30

Middag

 • Hasse Brontén
 • Georg Andrén
Läs mer
20:00

Stora Priset

 • Anne Marie Brodén
Läs mer

Dag 2: 10 april

08:30

Godmorgon

 • Hasse Brontén
Läs mer
08:35

Barn ska få den information och den hjälp de har rätt till när de är anhöriga

 • Åsa Lundström Mattsson
 • Janina Fryckholm
Läs mer
09:00

Rättigheter för barn i sorg efter förlust av en familjemedlem

 • Rakel Eklund
Läs mer
09:25

Paus och förflyttning

09:35
10:35

Förmiddagskaffe

Läs mer
11:00
12:00

Lunch

Läs mer
13:00
14:00

Paus och förflyttning

14:15

Barns och ungas röster till Bris om vuxnas drickande

 • Magnus Jägerskog
Läs mer
14:35

Barnrättsbaserat – Ett kommunalt utvecklingsarbete för Familjerådgivning

 • Maria Wikström
 • Malin Lundgren
 • Marie Lundin Karphammar
Läs mer
14:55

Samtal om vägen framåt

 • Juno Blom
 • Johan Kaarme
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
15:15

Vad händer med barnen när en förälder försökt mörda?

 • Jessika Sillanpää
Läs mer
15:30

Tack för i år

 • Cecilia Sjölander
Läs mer
15:35

Kaffe to-go serveras

Läs mer