Hur skapar vi stödverksamhet som ungdomar vill delta på?

Maskrosbarn har ett unikt sätt att arbeta på inom sin stödverksamhet där glädje, avkoppling och en paus hemifrån blandas med åldersadekvat bearbetande material och psykoedukation. Lyssna till och inspireras av Maskrosbarns grundare Denise och Therese som under 18 år arbetat med och utformat Maskrosbarns metod. Lyssna till lärdomar och erfarenheter, ungdomarnas egna röster om stöden och metoden samt få verktyg och tips att ta med dig in i din egna verksamhet och i mötet med ungdomar.


Föreläsare