Om Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Vi belyser

Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.

Kostnader och anmälan

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2021 är  2 600 kr ex. moms. Studenter betalar 500 kr ink. moms.

Anmälan kan endast göras online.  Anmäl dig via knappen uppe till höger för att komma till anmälningsformuläret. Finns det ingen anmälningsknapp så  har anmälan inte öppnat än eller är stängd.

Intresseanmälan

Intresseanmälan innebär att du får information om programmet vartefter det växer fram och du kommer få information kring när vi öppnar upp för att ansöka till nästa års program.