Om Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Vi belyser

Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.

Intresseanmälan

Intresseanmälan innebär att du får information om programmet vartefter det växer fram och du kommer få information kring när vi öppnar upp för att ansöka till nästa års program.