Rådgivande kommitté

Barnrättsdagarnas rådgivande kommitté har till uppgift att bidra med sin kunskap inför val av tema, call for papers och framtagande av program i plenum. I den rådgivande kommittén ingår både fasta medlemmar och medlemmar som är tillfrågade utifrån årets tema.  Det är organisationen/myndigheten som har en plats i kommittén och de väljer i sin tur person som representerar organisationen/myndigheten.

Fasta medlemmar

Barnombudsmannen

Lisa Ivarsbacke
Utredare, avdelningen för kommunikation och samverkan
www.barnombudsmannen.se

Karlstads universitet

Gisela Priebe
Leg psykolog/psykoterapeut, PhD
Professor, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet
Föreståndare, Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och livsvillkor, CBU
www.kau.se/en/cbu

Länsstyrelsen Dalarna

Saga Hillerström
Nationell samordnare barnrätt
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Region Värmland

Sara Emsvik
Barnrättstrateg
www.regionvarmland.se

Socialstyrelsen

Thomas Jonsland
Utredare, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Marie Lundin Karphammar
Barnrättsjurist
www.skr.se

Medlemmar utifrån tema 2024

Ersta vändpunkten

Madelein Cleve
Verksamhetschef
www.erstadiakoni.se

Junis

Anna Carlsson Cheikh
Politisk sekreterare
www.junis.se

Maskrosbarn

Linn Englund
Tf. Påverkanschef
www.maskrosbarn.org

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA

Pauline Johansson
Prefekt för Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet
anhoriga.se

Randiga huset

Jens Fjellstedt
Ordförande
och
Rakel Eklund
Sakkunnig
www.randigahuset.se