Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Amanda Nyberg, nationell samordnare Fjärde Rummet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bonnie Friedh, projektmedarbetare BRA, Barn som anhöriga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Andersson, kontors- och utbildningsadministratör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vilma Hedlund, kommunikatör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig socialtjänst, Stiftelsen Allmänna Barnhuset