Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Annika Falk, projektledare Barnombudsmannen

 

Solveig Dalgrund, administratör Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bengt Söderström, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Rikard Tordön, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset