Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Emma Tengwall, nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Solveig Dalgrund, administratör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Rikard Tordön, sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset