Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Amanda Nyberg, nationell samordnare Fjärde Rummet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Andersson, kontors- och utbildningsadministratör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Rikard Tordön, sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset