Program 2020

Via knappen nedan kan du ladda ner och skriva ut den senaste versionen av programmet  som pdf och få  korrekt information gällande seminarierna.

Ladda ner programmet som utskriftsvänlig pdf

Dag 1: 23 november

08:00

Den digitala plattformen öppnar

Läs mer
09:00

Inledning – om varje barns rätt till utveckling

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:10

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Läs mer
09:35

Barns behov ska styra – Om utvecklingsarbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI)

Läs mer
10:10

Kaffepaus

Läs mer
10:30

Så blev jag artist (OBS Endast tillgänglig fram till 18/12-20)

Läs mer
11:15

Barnkonventionsutredningen

Läs mer
11:45

Synen på barn som rättighetsbärare

Läs mer
12:15

Lunch och tid för utställare

Läs mer
13:15

Barnkonventionen som lag

Läs mer
13:45

Att prata med barn om våld & övergrepp

  • Carolina Jernbro
Läs mer
14:15

Barns rätt till delaktighet och åldersmaktordningen

Läs mer
14:45

Eftermiddagskaffe

Läs mer
15:00

Hur kan vi förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet?

Läs mer
15:30

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Läs mer
16:00

Hållbara liv för barn – utmaningar och möjligheter

Läs mer
16:30

Landshövding Maria Larsson

Läs mer
16:40

Tack för idag

Läs mer

Dag 2: 24 november

08:00

Alla seminarier publiceras den 24 november. Ta del av alla våra seminarier när det passar dig.

Läs mer
09:00

Barnrättssnack med andra deltagare 1: Barns rätt att komma till tals – utmaningar och vinster?

Läs mer
10:00

Barnrättssnack med andra deltagare 2: Barns rätt att komma till tals – utmaningar och vinster?

Läs mer
13:00

Barnrättssnack med andra deltagare 3: Barn i otrygga samhällsmiljöer och ekonomisk utsatthet – hur får de samma rätt till utveckling?

Läs mer
14:00

Barnrättssnack med andra deltagare 4: Barn i otrygga samhällsmiljöer och ekonomisk utsatthet – hur får de samma rätt till utveckling?

Läs mer

Programmet kan komma att förändras