Inledning – om varje barns rätt till utveckling

Filmvisning och välkommen från arrangörerna Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen och årets moderator Niklas Källner.

Bakom Barnrättsdagarna står Barnombudsmannen och Barnhuset – två aktörer med olika uppdrag men med samma mål – att förverkliga och driva på implementeringen av barnkonventionen. De två arrangörerna berättar om arbetet för att varje barns rätt till utveckling.


Föreläsare