Praktisk information

Datum och tid

Barnrättsdagarna genomförs som en fysisk konferens den 1-2 april 2025.

Plats

Karlstad CCC som ligger central i Karlstad.

Adress:
Tage Erlandergatan 8
652 20 Karlstad

Kostnad

OBS! Notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar. Om du väljer betalning via faktura så skickas den efter gjord anmälan.

Ordinarie deltagare

Earlybird tom den 10 januari: 3 295 kr ex. moms.
Från och med den 11 januari: 3 795 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med middag den 1 april.

Studenter betalar 1 000 kr inkl. moms för två dagar. OBS! Endast ett begränsat antal platser. Du ska vara
beredd att visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

Kostnad Seminarieföreläsare

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av 2 040 kr ex moms då ingår även middagen den 1 april. Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminarieföreläsaren.

Anmälan

Anmälan öppnar i början av december 2024 och kan då endast göras online via den här webbplatsen. När anmälnings-knappen är synlig i det lila fältet överst på sidan så är anmälan öppen och det finns platser kvar.

Sista anmälningsdag är den 4 mars 2025. Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan överlåta platsen till en annan representant. Vänligen notera att anmälan kan stänga tidigare om konferensen blir fullsatt innan utsatt datum.

Covid-19

Arrangören av Barnrättsdagarna följer Folkhälsomyndighetens alla råd och rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Vi vill därmed göra er uppmärksamma på att det kan komma att krävas giltigt covid-pass eller nytaget negativt PCR-test för att delta på Barnrättsdagarna 2025. Om omständigheterna så kräver behöver ni vara förberedda på det.

Vid händelse av att Barnrättsdagarna 2025 inte får genomföras som planerat på grund av restriktioner så kommer konferensen att ombokas till en senare tidpunkt på året. Vi ställer inte in, vi ställer i så fall om och ombokar samtliga anmälda deltagare, föreläsare och utställare.

Logi

Logi ingår inte i anmälningsavgiften men går att boka via anmälningsformuläret. Vi har reserverat rum på ett antal hotell som ligger på gångavstånd till Karlstad CCC där konferensen äger rum. Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi antingen via anmälningsformuläret eller direktkontakt med hotellen. Hotellens ändrings- och avbokningsregler gäller. Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på hotellen.

Utställare

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll. Anmälan för utställare öppnar samtidigt som anmälan för deltagare i början av december 2024.

Kostnad för utställarplats på Barnrättsdagarna 2025 presenteras här. 

Utställare erbjuds tre olika storlekar på montrar och därmed även olika priser beroende på storlek. Önskar ni vara fler utställare än de som ingår i respektive paket tillkommer en kostnad på 2 000 kr ex moms per person.

Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, skicka en intresseanmälan till Cecilia Andersson via cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Personuppgifter enl. GDPR

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer enbart att användas för vår konferensadministration.