Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna

Inför Barnrättsdagarna 2023 kommer vi ta emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar eller workshops med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Vem kan ansöka om seminarium

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är yrkesverksamma på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat
socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

För att ansöka om att föreläsa eller hålla en workshop på Barnrättsdagarna 2023 måste du skicka in en ansökan via vårt ansökningssystem på www.barnrattsdagarna.se. Det är möjligt att skicka in flera ansökningar.  I systemet kommer du bland annat ombes fylla i följande:

  • En beskrivande text på max 400 ord samt en sammanfattning på max 70 ord. Ansökan tillåter även en bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Av ansökan ska det tydligt framgå hur seminariet kommer knyta an till någon av barnkonventionens artiklar. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte behandlas.
  • Åldersgrupp – välj en av följande: 0-6, 7-12, 13-18 eller åldersövergripande.
  • Typ av seminarium: Föreläsning eller workshop
  • Föreläsare: max 3 ingår och kan stå med i programmet med undantag för föreläsare under 18 år
    eller om ni vill sätta ihop en egen panel. Kontakta oss i så fall.

Det kommer in många ansökningar. Arrangörerna förbehåller sig rätten att välja ut vilka och hur många ansökningar som godtas från respektive sökande som passar inom ramen för årets tema.

Datum och deadlines

Ansökningsomgången för Barnrättsdagarna 2023 kommer öppna i mitten av september 2022 och stänger i mitten av oktober 2022. Exakta datum och deadlines för ansökan presenteras inom kort.

Kostnad

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av
1 840 kr ex moms då ingår även middagen den 18 april. Övriga omkostnader så som hotell och resa
bekostas av seminarieföreläsaren.

Frågor

Vid frågor kontakta projektledare Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se