Följande gäller för att delta som utställare:

Man ansvarar för sin utställningsyta vilket innebär bemanning, materialförsörjning med mera.

Beställning av extra utrustning

Utställare ansvarar själva för beställning av extra utrustning till montern. Här finns en lista på kostnader och vilken utrustning som finns att tillgå. Via länken kommer du till en beställningssida där du gör din beställning av det montermaterial du vill hyra utöver ert grundpaket. När du gör din beställning så fyller du även i dina fakturauppgifter så skickar Karlstad CCC fakturan direkt till er. (En admin-avgift på 45 kr per utställare tillkommer)

Sista dag att beställa extramaterial till montern är den 4 april 2024.

Support

Har du frågor kan du kontakta Cecilia Andersson cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se alternativt Meetagain barn2023@meetagain.se

Tider för rigg

Material kan tas emot på Karlstad CCC tidigast fredagen den 5 april 2024. Materialet ska vara tydligt märkt med er organisations och monter nummer.

Adressen för leveranser till KCCC är:
Tage Erlandergatan 8D
652 20 Karlstad

Riggning av montern kan ske tidigast på måndag den 8 april mellan kl. 13-16. Alternativt på tisdag den 9 april mellan kl. 7:00-8:30. Nermontering tillåts tidigast efter kl. 15:00 onsdagen den 10 april.

Utställare ansvarar själva för beställning av bud och utskrift av retursedlar. Märk sändningen tydligt med
organisation och returadress.

Avbokningsvillkor

Det är möjligt att avboka sitt utställarpaket kostnadsfritt fram till den 1 februari 2024. Avbokning som sker därefter krediteras i den mån platsen kan återsäljas till annan utställare. Om inte debiteras en avbokningsavgift motsvarande 50 % på bekräftat belopp. Avbokning och eventuella ändringar måste göras skriftligen till Meetagain, e-post barn2024@meetagain.se.

Frågor

Om du har några frågor kontakta Cecilia Andersson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset på 070-675 97 87 eller cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se.

Välkomna!