Program 2018

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet som utskriftsvänlig pdf

Dag 1: 24 april

9:00

Välkommen till Barnrättsdagarna 2018

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
9:20

Välkomna till Örebro

Läs mer
9:30

Hur ser det ut i Sverige – Fakta och statistik kring barn och deras levnadsvillkor

Läs mer
10:00

All appropriate measures. Budgeting for the realisation of children’s rights

Läs mer
10:30

Kaffepaus

11:00

Barnombudsmannen om barn i utsatta kommuner och förorter

Läs mer
11:30

Alla barn har rätt till skydd från alla former av våld

Läs mer
12:00

Lunch och tid för utställare

13:15

1a Barn i rättsväsendet

Läs mer

1e Lärandemiljö för elever med särskilda behov

Läs mer

1g Jämlika uppväxtvillkor för familjehemsplacerade och anhöriga barn!

Läs mer

1b Barn som vistas i landet utan tillstånd

Läs mer

1c Barnkonventionen och åldersmaktsordning

Läs mer

1h Barn i socioekonomiskt utsatta områden

Läs mer

1d Verksamhetsutveckling av BVC

Läs mer

1f Skolans stöd till barn i utsatta livssituationer

Läs mer
14:15

Paus och förflyttning

14:30

2a Rätt till vård och delaktighet för barn med psykisk ohälsa

Läs mer

2d Barn och föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar

Läs mer

2g Genus, jämställdhet och normkritik

Läs mer

2c Barns delaktighet och rätt att komma till tals i socialtjänsten

Läs mer

2e Rätten till utbildning i en positiv och blandad gruppdynamik

Läs mer

2h Workshop om placerade barns hälsa

Läs mer

2b Barnäktenskap, människohandel och barn som försvinner

Läs mer

2f Barn i bostadslöshet

Läs mer
15:30

Kaffepaus

16:00

Från Motstånd till Framgång – Att motivera när ingen motivation finns

Läs mer
16:30

En skola för alla?

Läs mer
17:00

Stora Priset

Läs mer
17:30

Slut för dagen

19:30

Middag

Läs mer
20:30

Musikquiz

Läs mer

Dag 2: 25 april

8:30

Godmorgon

Läs mer
8:35

Orten bortom våldet

Läs mer
9:00

Att leva i ekonomisk utsatthet

Läs mer
9:30

Kaffepaus

10:00

3a Forskning om hur barn i migration upplever sin situation

Läs mer

3d Barns rättigheter på sin fritid

Läs mer

3g Första linjen för psykisk ohälsa

Läs mer

3b Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal och utredningar

Läs mer

3e BRIS och Barnombudsmannen rapporterar

Läs mer

3h Panel och dialog om barn som är placerade – Vad vet vi om vården?

Läs mer

3c Att lära barn om deras rättigheter

Läs mer

3f Stöd och behandling för barn utsatta för våld och övergrepp

Läs mer
11:00

Paus och förflyttning

11:15

4a Hedersvåld och könsstympning

Läs mer

4d Forskning och granskning av skola och förskola

Läs mer

4g Barn i miljöer där rättigheterna är i risk 

Läs mer

4b Skolans arbete mot sexuella övergrepp

Läs mer

4e Barn i sekter och barn i våldsbejakande extremism

Läs mer

4h Workshop – projekt Storytelling

Läs mer

4c Utveckling av arbetsformer internt för barns delaktighet

Läs mer

4f Små barns rätt till liv och utveckling

Läs mer
12:15

Lunch och tid för utställare

Läs mer
13:15

5a Barns jämlika villkor, etik och historik

Läs mer

5d Barn som varit med om trauma

Läs mer

5g Barns rätt att komma till tals i utredningsprocessen

Läs mer

5b Forskning om våld mot barn

Läs mer

5e Barn och ekonomisk utsatthet

Läs mer

5h LSS och barns rättigheter

Läs mer

5c Barn med frihetsberövade föräldrar

Läs mer

5f Metoder för barn att kommat till tals och få inflytande

Läs mer
14:15

Paus och förflyttning

14:30

Kunskapslyft inför barnrättslagen

Läs mer
14:50

Att försonas med sin barndom

Läs mer
15:20

Kaffepaus

15:40

Polisen som var radikaliserad

Läs mer
16:00

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Läs mer
16:20

Tack för i år och avslut

Läs mer