1b Barn som vistas i landet utan tillstånd

Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor: ”Brandväggsprincipen” och barn som vistas i landet utan tillstånd

Hur kan icke-diskrimineringsprincipen i barnkonventionen tillförsäkras barn som uppehåller sig i landet utan tillstånd? Vilka särskilda åtgärder behövs för att skydda dessa barns rätt till liv och överlevnad? Tillsammans och utifrån våra olika perspektiv från forskning och praktiska verksamheter i Malmö, Göteborg och Stockholm kommer vi belysa brandväggs-principen, som syftar till att skapa fredade zoner från gränspolisens verksamhet för att ge barn i papperslöshet tillgång till sociala rättigheter, oberoende av migrationsstatus.

Föreläsare: Åsa Wahlström Smith, doktor, Jacob Lind, doktorand, Hanna Scott Projektledare/Jurist och Emma Wennerström och Karin Henriksson, socionomer.

Organisation: Göteborgs Universitet, Malmö Högskola, Unga Forum Skåne Stadsmission, Barnrättsbyrån.

Lokal: Tunnbindaren