Föreläsare 2021

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2021

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS
Fotograf: Anders Warne

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD