Föreläsare 2022

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2022.

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman