Föreläsare 2024

Här presenterar vi löpande ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2024.

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Denise Madsen

Grundare och stödchef Maskrosbarn

Jessika Sillanpää

Dotter till ett brottsoffer och en frihetsberövad

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Maj Fagerlund

Samordnare socialabarnavården och barnrättsjurist Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist SKR

Pauline Johansson

Docent, prefekt Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga