Föreläsare 2023

Här presenterar vi ett urval av föreläsare som var på Barnrättsdagarna 2023.

Bragi Guðbrandsson

Medlem i FN:s barnrättskommitté

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Emma Holmgren

Rådgivare, Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE

Fredrik Malmberg

Regeringens särskilda utredare Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och generaldirektör SPSM

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Hasse Brontén

Moderator 2023