Föreläsare 2021

Här presenterar vi ett urval av föreläsarna på Barnrättsdagarna 2021

David Lega

Ordförande Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter

Dean Kriellaars

Associated Professor PhD, CEP University of Manitoba

Hanna Gerdes

Moderator 2021

Hanna Weyler Müller

psykolog hos Rädda Barnen

Klas Bergling

Grundare Tim Bergling Foundation

Lena Hallengren

Socialminister

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist SKR