Föreläsare 2023

Här presenterar vi ett urval av föreläsare som kommer till Barnrättsdagarna 2023.

Anna Karin Hildingson Boqvist

Generalsekreterare ECPAT Sverige

Bragi Guðmundsson

Medlem i FN:s barnrättskommitté

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Fredrik Malmberg

Regeringens särskilda utredare Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och generaldirektör SPSM

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Kjerstin Almqvist

Senior professor i psykologi, Karlstads Universitet