Föreläsare 2023

Här presenterar vi ett urval av föreläsare som kommer till Barnrättsdagarna 2023.

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Maja Frankel

Generalsekreterare Stiftelsen Friends