Juno Blom

Barnombudsman

Regeringen har utsett Juno Blom till ny barnombudsman och chef för Barnombudsmannen. Den 1 mars 2024 var Junos första arbetsdag på Barnombudsmannen.

Juno ledde under tolv år det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. År 2017 blev Juno medlem i Liberalerna och i valet 2018  valdes hon in i riksdagen. Fram till den sista februari 2024 var Juno liberalernas talesperson i barnrättsfrågor.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen företräder barns och ungas intressen och uppmärksammar brister i tillämpningen av barnkonventionen. Vi föreslår förändringar i lagar och förordningar för att Sverige bättre ska tillgodose barns rättigheter.

  • Vi bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.
  • Vi driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, regioner och statliga myndigheter.
  • Vi bildar opinion och företräder barns och ungas intressen i den allmänna debatten.
  • Vi samlar kunskap och statistik om barns levnadsförhållanden.