Föreläsare

Klas Bergling

Grundare Tim Bergling Foundation

Li Villard

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ebba Östlin

kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka

Hanna Gerdes

Moderator 2021

Sven Bremberg

Barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicin KI

Dean Kriellaars

Associated Professor PhD, CEP University of Manitoba

Petra Löfstedt

Folkhälsomyndigheten

David Lega

Ordförande Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter

Ritha Söderberg

Gruppchef, Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, NOA

Åsa Landberg

Sakkunnig våld mot barn

Carl Göran Svedin

Affilierad professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist SKR

Hanna Weyler Müller

psykolog hos Rädda Barnen

Jimmy Nordengren

Kommunalråd Örebro kommun
Fotograf: Anders Warne

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Pernilla Baralt

Generalsekreterare Unicef Sverige

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet

Lena Hallengren

Socialminister

Linda Jonsson

Universitetslektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anna Karin Hildingson Boqvist

Generalsekreterare ECPAT Sverige

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.