Föreläsare

Pernilla Baralt

Generalsekreterare Unicef Sverige

Linda Larsson

Kommunstyrelsens ordförande Karlstad

Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare, Unicef Sverige

Hasse Brontén

Moderator 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Bragi Guðbrandsson

Medlem i FN:s barnrättskommitté

Dag Nordanger

Professor och specialist i klinisk psykologi

Kjerstin Almqvist

Senior professor i psykologi, Karlstads Universitet

Emma Holmgren

Rådgivare, Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE

Maj Fagerlund

Barnrättsjurist Unicef Sverige

Maria von Bredow

Utredare, Brottsförebyggande rådet, Brå

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Lena Larsson, Nationella Operativa Avdelningen (NOA)

Kriminalinspektör, Nationellt it-Brottscentrum Polisen

Maja Frankel

Generalsekreterare, Friends

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Fredrik Malmberg

Regeringens särskilda utredare Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och generaldirektör SPSM

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anna Karin Hildingson Boqvist

Generalsekreterare ECPAT Sverige

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.