Föreläsare

Bragi Guðmundsson

Medlem i FN:s barnrättskommitté

Dag Nordanger

Professor och specialist i klinisk psykologi

Kjerstin Almqvist

Senior professor i psykologi, Karlstads Universitet

Unicef Sverige

Representanter från Unicef och barn som var med och rapporterade

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Mårten Petersson

Barn- och elevombud, Skolinspektionen

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Fredrik Malmberg

Regeringens särskilda utredare Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och generaldirektör SPSM

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anna Karin Hildingson Boqvist

Generalsekreterare ECPAT Sverige

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.