Föreläsare

Juno Blom

Barnombudsman

Johan Kaarme

Chef för SKR:s vård och omsorgsavdelning

Elin Wernquist

Generalsekreterare, Barnrättsbyrån

Pernilla Börjesson

Chef för avdelningen för utredning, Myndigheten för delaktighet (MFD)

Charlotte Palmstierna

Ställföreträdande direktör Institutet för mänskliga rättigheter

Agnes Lundström

Utredare, Socialstyrelsen

Stellan Gärde

Styrelseordförande i Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen

Therése Eriksson

Grundare och utvecklingschef Maskrosbarn

Denise Madsen

Grundare och stödchef Maskrosbarn

Åsa Lundström Mattsson

Projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bonnie Friedh

Utbildare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Janina Fryckholm

Projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Pauline Johansson

Docent, prefekt Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Jessika Sillanpää

Dotter till ett brottsoffer och en frihetsberövad

Maria Wikström

Utredare, MFoF

Malin Lundgren

Utredare, MFoF

Rakel Eklund

Sakkunnig på Randiga Huset, Forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Hasse Brontén

Moderator 2024

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Maj Fagerlund

Samordnare socialabarnavården och barnrättsjurist Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist SKR

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare, associerad forskare och docent i pediatrik

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.