Föreläsare

Fotograf: Anders Warne

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.