Föreläsare

Stefan Holmgren

Chef för avdelningen för kunskapsstöd, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Emma Frans

Vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet

Mikael Blixt

Barnrättsrådgivare skola, Unicef Sverige

Agneta Pettersson

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Göran Nygren

Doktor i etnologi, institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

Per-Samuel Nisser

Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad

Embla Persson

Andre vice ordf Sveriges Elevkårer

Rikard Tordön

Sakkunnig barn i samhällsvård, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Polisens Nationella Operativa Avdelning

sakkunnig gällande barnrättsfrågor

Malte Hallquist

Moderator 2022
Nicolas-Lunabba-Foto-David-Alexander-Obregon-Azocar.

Nicolas Lunabba

Verksamhetsansvarig Helamalmö

Jenny Nilsson

Barnombud, Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM

Chiara Bergmark

Förbundsordförande Elevernas riksförbund

Mårten Petersson

Barn- och elevombud, Skolinspektionen

Mehdi Adnan Mossa

Skolkurator

Maja Frankel

Generalsekreterare Stiftelsen Friends
Foto-Lars-D-Areberg

Emma Leijnse

Journalist Sydsvenska Dagbladet och författare

Jannike Tillå

Affärsområdes- och kommunikationschef, och expert på svenskarnas internetvanor, Internetstiftelsen

Ebba Silfverstolpe Agardh

Projektledare för Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI, Skolverket

Kjerstin Bergman

Projektledare, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Lena Hallengren

Socialminister

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.