Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Marie Lundin Karphammar har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare, enhetschef samt  utvecklingsledare och barnrättsjurist på barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna och håller föreläsningar inom ämnet. Nu är hon barnrättsjurist och handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. Vi påverkar beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.