Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.

Vår verksamhet

Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos yrkesverksamma som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.
  • Att arrangera konferenser, webbinarier och seminarier.
  • Publicera böcker och rapporter.
  • Driva utvecklingsprojekt inom nya områden.

Driver utvecklingsprojekt

Barnhuset tar också egna initiativ till olika utvecklingsprojekt. Det kan t.ex. handla om att samla och sprida kunskap inom ”nya” ämnesområden, stödja utvecklingsarbete av behandlingsmetoder, gruppverksamhet och socialt arbete som rör barn och ungdomar. Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Publicerar böcker och rapporter

Allmänna Barnhuset ger ut böcker och rapporter i frågor som rör socialt utsatta barn och unga. Böckerna/rapporterna är huvudsakligen kunskapssammanställningar inom ett särskilt område, eller redovisningar av forskningsprojekt. Vi ger ut ca fyra till sex böcker/rapporter per år. Läs/beställ här.

Stödjer forskning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor till forskning som är fokuserad på barn- och ungdomsfrågor med social och psykosocial inriktning. Vi stöttar forskning som bedöms vara till nytta för samhället och/eller den sociala praktiken. Vi ordnar också konferenser och seminarier för att sprida kunskap från denna forskning. Läs mer om de forskningsprojekt som Barnhuset stödjer. 

Mötesplatser och nätverksplatser

En stor del i vårt uppdrag är kunskapsspridning. För att nå så många som möjligt med kunskap från våra projekt, forskning och praktik anordnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset regelbundet olika konferenser, webbinarier och seminarier. Bland annat är vi arrangör av den nationella kongressen Barnrättsdagarna. Vi arrangerar även flertalet nätverksplatser så som Barnrättstorget i Almedalen och mindre nätverk för specifika yrkesgrupper. Läs mer om våra mötesplatser

Stora Priset

Stora Priset delas ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset till en person, förening eller organisation som gjort en stor insats som befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige. Läs mer om Stora Priset och tidigare pristagare.