Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Barnens rätt i samhället, BRIS, är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk ideell förening som verkar för barns rättigheter i Sverige. BRIS bildades 1971. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.