Utställare 2021

nedan presenteras de som var utställare på Barnrättsdagarna 2021

 

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Drömmen om det goda

 https://drommenomdetgoda.se/

Monica GW Konsult

monicagwkonsult.se

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

www.mucf.se

Rättighetsfokus

rattighetsfokus.se

SOS Barnbyar Göteborg

https://sos-barnbyar.se/goteborg/

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Sveriges stadsmissioner

https://www.sverigesstadsmissioner.se/

Unizon

www.unizon.se

Vänd oss inte ryggen – en del av Fryshuset

https://fryshuset.se/verksamhet/vand-oss-inte-ryggen/

Örebro kommun

www.orebro.se

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här