Arrangörer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  •  Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Barnhuset är Sveriges näst äldsta stiftelse och grundades redan 1633 av Gustav II Adolf. Idag tillsätter regeringen Barnhusets styrelse.

www.allmannabarnhuset.se

Vill du medverka som utställare?

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema. Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast.