Material

Här kan du hämta material i form av pdf:er från de olika föreläsningarna.

Vi försöker i möjligaste mån få in presentationer från föreläsarna. Hittar du inte den presentation du söker beror det troligast på att just den presentationen inte har kommit in till oss eller att den inte får delas offentligt.

RFSL Ungdom Gulsen Uz

1a En värdegrundad skola

1b Barns perspektiv och rättigheter i LSS-handläggning

2a Trygg fritid för alla Scouterna

2b Elevernas röst om studiero, trygghet och kränkande behandling

2d Diskriminering och kränkande behandling av barn med funktionsnedsättning

2e och 3b Normkritik i praktiken med PraLin i förskolan

2f Kristrauma i bagaget, Anders Hjern

2f Kristrauma i bagaget, Monica Brendler

2g Olika hjälp till olika ungdomar Barnrättsbyrån

3c SafeSelfieFöreläsning

3d Utvecklingsarbete om barns relationsarbete i skolan – ett stöd i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling

3f Enkel resa till Sverige-All excluded

4a Sexuella trakasserier –makt, våld och normalisering

4b Har ALLA barn i Sverige samma rättigheter

4c Gilla mig! Om självbild, relationer och jakten på likes

4d Att skolan gjort fel, det var det jag ville få fram Barnombudsmannen

4f Kan upprepade kränkningar leda till traumatisering

4g Kränker vi utan att veta om det?

5a Hur gör man en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan som hjälper?

5b Barn till papperslösa föräldrar

5f Religion i ett religionsfritt samhälle

5g Barns röst vuxnas tystnad