Program 25-26 april 2017

Dag 1: 25 april

9:00

Välkomna till Barnrättsdagarna 2017!

  • Cecilia Sjölander
9:10

Välkommen till Örebro

Läs mer
9:15

Det här är ingen filmtrailer. Det är mitt liv.

Läs mer
9:35

Lever Sverige upp till barnkonventionen för barn på flykt?

Läs mer
10:05

Förändrade möjligheter och rättigheter för barn på flykt

Läs mer
10:35

Paus

10:55

Mänskliga rättigheters roll i en tid av kris

Läs mer
11:25

Att se möjligheter i en svår tid

Läs mer
12:00

Lunch och tid för utställare

13:00

1 b Att omvandla svårigheter till motståndskraft – om resiliens hos barn

Läs mer

1d: Championing children’s rights in Europe – is the EU a help or a hindrance ?

Läs mer

1g: Mångfald till vardag och helgdag – året runt

Läs mer

1a: På flykt och försvunnen – Barnen som inte syns och deras röster

Läs mer

1e Unga möter unga och Ung Integration

Läs mer

1h: Barn i fokus – Det här ser Röda Korset från mottagande till återvändande

Läs mer

1c: Nyanlända barns röster

Läs mer

1f: När lag blir verklighet – konsten att skapa ett A och B-lag

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

2a: ”This Is Who We Are” – vilka är de ensamkommande barnen från Afghanistan?

Läs mer

2d: Kunskapscentrum om ensamkommande barn – Fullsatt

Läs mer

2g: Barn i Väntan/Barn i Start – Psykosocialt stöd till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar

Läs mer

2b: Barn på flykt – bemötande och rättigheter

Läs mer

2e: Barn på flykt – Barns och ungas röster

Läs mer

2h: Utökat hembesöksprogram i Rinkeby – stärka förutsättningar för hälsa och integration för barn och föräldrar – Fullsatt

Läs mer

2c: Integration – Inkludering. Att kartlägga för framtiden

Läs mer

2f: Socialt arbete i spegellandet – att jobba med utanförskap

Läs mer
15:15

Fika och tid för utställare

15:40

Vilken betydelse har det fria ordet, retoriken och en ny massmedial verklighet för mänskliga rättigheter?

Läs mer
16:00

Stora Priset

Läs mer
16:30

Det här ser vi på gräsrotsnivå

Läs mer
19:30

Middag

Läs mer

Dag 2: 26 april

8:30

Godmorgon

  • Cecilia Sjölander
8:40

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Läs mer
9:00

Hur kan myndigheterna samverka för att säkerställa barns rättigheter i migrationsprocessen?

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
9:30

Fika och tid för utställare

10:00

3 b Viktigt att ta tillvara nyanländas kraft och kunskap, både barns och vuxnas.

Läs mer

3c: Familjecentralen – en mötesplats för kunskapsutveckling och integration

Läs mer

3g: En plats att kalla hemma

Läs mer

3a: Hedersrelaterat våld och kulturella sedvänjor

Läs mer

3e: Älskade Barn – studiecirklar för föräldrar i nytt land med barn 0-18 år

Läs mer

3h: Att förmedla hopp och trygghet i otrygga tider

Läs mer

3d: Människohandel av barn för sexuella ändamål i Sverige

Läs mer

3f: En asylprocess anpassad för barn? – Fullsatt

Läs mer
11:00

Paus och förflyttning

11:15

4a: ”Jag är här nu”

Läs mer

4d: Barns egna asylskäl – varför är det viktigt? – Fullsatt

Läs mer

4g: Barn på flykt och trauma

Läs mer

4b: Socialtjänstens barnrättsansvar för barn i migration

Läs mer

4e: Hur efterlevs rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning i den svenska asyl- och etableringsprocessen?

Läs mer

4c: Barn på flykt – kvinnojouren som fristad

Läs mer

4f: Rätten att leva med sin familj – gäller den alla?

Läs mer
12:15

Lunch

13:00

5a: I vardagsrummet blir rättigheterna verklighet!

Läs mer

5d: Sexuella övergrepp – går det att prata om med alla?

Läs mer

5g: Hej Sverige – om att känna sig hemma i ett nytt land

Läs mer

5b: Integration och inkludering från födseln

Läs mer

5e: Möten mellan psykolog och barn och unga som upplevt krig, flykt och övergrepp – Fullsatt

Läs mer

5h: Elevhälsans mottagande av nyanlända barn och ungdomar

Läs mer

5c: Ensamkommande ungdomars behov av en strukturerad fritid – Fullsatt

Läs mer

5f: Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes) – en stödpersonsinsats för unga i riskzon

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

Integration och inkludering – Framgångsfaktorer och nycklar

Läs mer
14:45

Integrering och inkludering i praktiken

Läs mer
15:15

Jag var precis som du

Läs mer
15:45

Kaffe to go

Programmet är under uppbyggnad och kan komma att förändras