Vilken betydelse har det fria ordet, retoriken och en ny massmedial verklighet för mänskliga rättigheter?

Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. På bara en millidels sekund kan information och åsikter spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

Yttrandefriheten tillhör tillsammans med bl.a. åsiktsfriheten de mest grundläggande fri-och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt.

Retorik handlar om konsten att övertyga. Det är en teknik för att få ut sitt budskap. Vad händer med oss när vi ändrar retoriken? Har retoriken någon betydelse för hur vi reagerar på omvärlden? Har det någon betydelse för de mänskliga rättigheterna?