Program 14-15 April 2015

Dag 1: 14 april

9:10

Välkommen till Örebro

Läs mer
09:15

Välkommen till Barnrättsdagarna 2015

Läs mer
09:20

Välkommen till verkligheten!

Läs mer
09:45

Elevens rätt till en skola fri från kränkningar

Läs mer
10:05

Allas lika värde och lika rätt – Vad är diskriminering?

Läs mer
10:25

Paus

10:40

Kränkningar på nätet och näthat – vad är det som gäller

Läs mer
11:05

Kränkningar, trakasserier och diskriminering – glasklart, gråzon eller inte alls

Läs mer
11:45

Eliminating domestic violence in Europe

Läs mer
12:00

Lunch och tid för posters och utställare

13:00

1G. Barnrättsperspektivet inom idrotten

Läs mer

1D. Nätkränkningar – ur ungas perspektiv

Läs mer

1F. Normkritik som verktyg för att motverka diskriminering av barn – Fullsatt!

Läs mer

1C Barn gör tillgängligt i förskola och skola

Läs mer

1A. En värdegrundad skola

Läs mer

1E. Fritidsverksamhet som skyddsfaktor mot diskriminering

Läs mer

1B Barns perspektiv och barns rättigheter i LSS-handläggning

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

2A. Trygg fritid för alla

Läs mer

2C. Barn och ungas erfarenheter av att spela datorspel online – kränkningar, kompisar och kultur

Läs mer

2E. Normkritik i praktiken med PraLin i förskolan – Fullbokat!

Läs mer

2B. Elevernas röst om studiero, trygghet och kränkande behandling

Läs mer

2F. Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan

Läs mer

2D. Diskriminering och kränkande behandling av barn med funktionsnedsättning – Fullsatt!

Läs mer

2G. Olika hjälp till olika ungdomar? Barnrättsbyråns erfarenheter av hur myndigheter tar hand om våra mest utsatta.

Läs mer
15:15

Kaffe och posters

15:45

Rasism ur ungdomars perspektiv

Läs mer
16:15

Paus 5 minuter

16:20

Varför räcker det inte att vara tolerant? En tryggare skola för unga hbtq-personer

Läs mer
16:50

Slut för dagen

20:45

Martin Lagos – standup

Läs mer

Dag 2: 15 april

8:30

Inledning

08:35

Stora Priset

Läs mer
9:00

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Läs mer
9:30

Förmiddagskaffe

10:00

3E. Att vara ung same i Sverige – Livsvillkor, självvärdering och hälsa

Läs mer

3F. En enkel resa till Sverige – All excluded?

Läs mer

3A. Hur mycket Ninja är du – normtesta dig själv och ditt undervisnings-/informationsmaterial.

Läs mer

3C. Kränkande behandling på nätet: Spridning av sexuella bilder bland unga.

Läs mer

3D. Utvecklingsarbete om barns relationsarbete i skolan

Läs mer

3G. En idrott fri från mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

3B. En trygg förskola ­– fri från kränkningar, diskriminering och trakasserier

Läs mer
11:00

Paus och förflyttning

11:15

4E. Rättighetsbaserad skola, en modell för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

4B. Har ALLA barn i Sverige samma rättigheter?

Läs mer

4 D. Att skolan gjort fel, det var det jag ville få fram

Läs mer

4C. Gilla mig! Om självbild, relationer och jakten på ”likes”

Läs mer

4A. Sexuella trakasserier – makt, våld och normalisering

Läs mer

4G. Kränker vi utan att veta om det? – Fullbokat!

Läs mer

4F. Kan upprepade kränkningar leda till trauma?

Läs mer
12:15

Lunch och tid för utställare och posters

13:15

5B. Barn till papperslösa föräldrar – har de några rättigheter?

Läs mer

5F. Religionsfrihet i ett religionsfritt samhälle?

Läs mer

5E. Barns sexuella utveckling, sexuell viktimisering och åldersbedömningar vid ansvar för barnsexköp

Läs mer

5C. Utseenderelaterad nätmobbning

Läs mer

5D. Varför anses inte övergrepp mellan tonåringar lika skyddsvärda som mellan vuxna?

Läs mer

5G. Barns röst om vuxnas tystnad

Läs mer

5A. Hur gör man en plan mot kränkande behandling/ likabehandlingsplan som hjälper?

Läs mer
14:15

Paus

14:30

Nour El Refai: Världen enligt mig

Läs mer
15:15

Tack för i år

Läs mer
15:30

Avslutning och kaffe ”to go” serveras