Elevens rätt till en skola fri från kränkningar

Föreläsare: Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, Skolinspektionen

Många av anmälningarna till Skolinspektionen handlar om mobbning och kränkande behandling. Vilka rättigheter har barn och unga i skolan och förskolan, hur ser lagen ser ut och vad kan Skolinspektionen göra? Hur situationen ut idag, hur många barn rör det sig om och vilka utmaningar ser Skolinspektionen framöver?