5A. Hur gör man en plan mot kränkande behandling/ likabehandlingsplan som hjälper?

Åsa Gustafsson och Carl-Gustaf Sidenqvist, rådgivare på Friends

Till Friends kommer ofta frågor från barn och föräldrar om vad man har rätt att kräva avseende trygghet och goda möjligheter att lära sig. Friends erfarenhet är att en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas är att det finns en plan som innehåller åtgärder som utgår från en god kartläggning där vuxnas och barns åsikter räknas som lika viktiga. Vad behöver bli bättre? Vem ska se till att det blir gjort? När ska det vara klart? På föreläsningen kommer Friends visa på vanliga brister men också ge goda exempel utifrån Friends erfarenhet på bra sätt att arbeta med systematisk trygghetarbete i skola och förskola.