5E. Barns sexuella utveckling, sexuell viktimisering och åldersbedömningar vid ansvar för barnsexköp

Therése Skoog, fil.dr, universitetslektor och Märta Johansson, universitetslektor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. 

Den rättsliga tillämpningen av brottet köp av sexuell handling av barn är omdiskuterad eftersom åklagaren måste bevisa att köparen borde ha misstänkt att barnet var under 18 år. I praktiken krävs det att barnet indikerat sin ålder eller varit underutvecklat. Är tillämpningen rimlig utifrån barns faktiska pubertetsutveckling och att den skiljer sig i så stor grad mellan barn? Seminariet behandlar barns utveckling och domstolarnas bedömning om vad sexköpare förväntas förstå om ett barns ålder. Det handlar även om olika former av sexuell viktimisering riktad mot unga flickor baserat på deras pubertetsutveckling.