3C. Kränkande behandling på nätet: Spridning av sexuella bilder bland unga.

Caroline Engvall, journalist och författare

Caroline Engvall, aktuell med boken ”Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på internet”, föreläser om ungas erfarenheter av att avklädda bilder och filmer sprids på internet mot deras vilja. Föreläsningen belyser hur dessa nya former av trakasserier och kränkningar kan förstås och hur de tar sig uttryck. Det tas också upp hur vuxenvärlden (vård och rättsväsende etc) brister i att stötta de utsatta barnen och hur vi bäst kan hjälpa dem.