4 D. Att skolan gjort fel, det var det jag ville få fram

Vad är upprättelse för barn som varit utsatta för kränkningar i skolan?

Representanter från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har lyssnat på barn och unga med erfarenhet av kränkningar i skolan. På seminariet förmedlar vi barnens upplevelser av samhällets stöd. Det handlar om hur vuxenvärldens svårigheter att sätta gränser får allvarliga konsekvenser. En stödprocess med otydlig ansvarsfördelning som sker ovanför barnens huvud. Och om brist på respons. Vi presenterar också Barnombudsmannens förslag till åtgärder.