4F. Kan upprepade kränkningar leda till trauma?

Föreläsare: leg psykolog/leg psykoterapeut Pia Enderby, och leg psykolog/leg psykoterapeut Michael Larsson BUP-Elefanten.

Föredraget fokuserar på traumabegreppet och varför det är viktigt i förhållande till diskriminering och kränkande behandling. Bristande kunskaper om hur traumatisering fungerar leder till att vi inte tar barns upplevelser av kränkande behandling på allvar. Vi frågar inte om traumasymtom, och därmed kan vi inte hjälpa barnen att må bra. Det måste vi ändra på! Våra föredrag är ett sätt att ge kunskap om trauma och ge personal som möter barn en teoretisk genomgång av vad som sker i hjärnan vid traumatiska erfarenheter.