2C. Barn och ungas erfarenheter av att spela datorspel online – kränkningar, kompisar och kultur

Olle Cox, projektledare, Friends

Under föreläsningen lyfts barns och ungas positiva och negativa erfarenheter av att spela datorspel online. Spelvärlden har gått från subkultur till populärkultur. Trots att spelvärlden är så stor är vuxnas kunskap om den många gånger begränsad. Vuxna har en viktig roll att förebygga och stoppa kränkningar och mobbing inom spelvärlden och under föreläsningen lyfter vi även förslag på hur vuxna kan hjälpa till för att skapa ett schysstare spelklimat.