2F. Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan

-hur kan vi främja ensamkommande ungdomars integration i lokalsamhället?

Anders Hjern, professor och specialistläkare Chess, Karolinska institutet och Monica Brendler, verksamhetschef och leg. psykoterapeut Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm

Många flyktingungdomar kommer till Sverige med färska krigsupplever efter en lång och svår flykt. För att läka sina sår behöver de bärande relationer, en stödjande omgivning och verktyg för integration på egna villkor. Tyvärr är det inte ovanligt att ungdomarna hamnar i mobbningssituationer, vilket kan vara förödande för självkänsla och psykisk hälsa. I vår presentation kommer vi att beskriva dessa psykosociala utmaningar och hur man, som i Skellefteå kommun, framgångsrikt kan skapa en miljö där ungdomarna mår bra och väljer att stanna kvar.