Allas lika värde och lika rätt – Vad är diskriminering?

Föreläsare:  Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman (DO)

Hur ser lagen ut, vilka är diskrimineringsgrunderna och vad kan Diskrimineringsombudsmannen göra. Agneta kommer presentera hur situationen ser ut idag, hur många barn det rör sig om och vilka utmaningar Diskrimineringsombudsmannen ser framöver.