1E. Fritidsverksamhet som skyddsfaktor mot diskriminering

Lisa Lundahl tillförordnad förbundssekreterare, Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnars Riksförbund är en barn- och ungdomsorganisation som brinner för jämlikhet och barns rätt till en meningsfull fritid. Organisationen kämpar för att Barnkonventionen ska respekteras. Under föreläsningen kommer du som åhörarna att få ta del av organisationens praktiska Barnrättsarbete. Hur kan man arbeta för att tillgodose barn och ungas rättigheter? På vilket sätt fungerar fritidsverksamhet som en skyddsfaktor mot diskriminering. Vi delar med oss av barn- och ungas röster bland annat i form av podcast.