Varför räcker det inte att vara tolerant? En tryggare skola för unga hbtq-personer

Föreläsare: Leo Andrea Nordwall och Gülsen Uz, projektledare på RFSL Ungdom

Hur jobbar man med metoder som normkritik och intersektionalitet i praktiken? RFSL Stockholm och RFSL Ungdom driver idag projekt för att förbättra situationen i skolan för unga hbtq-personer. Här presenteras projekten samt förslag på konkreta metoder och åtgärder för att skapa en tryggare skola för alla. Vi diskuterar hur intersektionell maktanalys praktiskt kan tillämpas i normkritisk pedagogik och varför det inte räcker att vara tolerant.