2G. Olika hjälp till olika ungdomar? Barnrättsbyråns erfarenheter av hur myndigheter tar hand om våra mest utsatta.

Ida Hellrup, jurist och Elin Wernqvist Roberts generalsekreterare, Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar med enskilda barns rättigheter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp. I det här seminariet får ni höra åtta ungdomars erfarenheter av akut hemlöshet, deras kontakt med samhället och upplevelser av att inte bli tagna på allvar, bli kränkta och inte få sina rättigheter tillgodosedda. Vi kommer att berätta om det bemötande ungdomarna fått och vad som krävts av både dem själva och Barnrättsbyrån för att de ska få mat och tak över huvudet. Och att vi ser ett mönster – kan det vara diskriminering?