4E. Rättighetsbaserad skola, en modell för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

Anna Leithe, projektledare Unicef, samt Marie Lundin, lokal barnombudsman i Simrishamn kommun samt utbildare i projektet.

Tre skolor i Simrishamn kommun har i sina planer mot diskriminering och kränkande behandling, målet att barnkonventionen ska genomsyra skolans visioner, värderingar och praxis samt att skolorna skall vara en Rättighetsbaserad skola enligt UNICEFs modell, som är ett treårigt projekt med slut år 2016. Syftet med detta projekt är att undersöka hur skolans miljö samt elevernas trivsel och resultat kan förbättras av att hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.