3F. En enkel resa till Sverige – All excluded?

Ulrika Falk och Mona Lisa Pruteanu, Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission arbetar Med Fattiga EU-migranter som vistas i Göteborg. I arbetet har vi särskilt fokus på barnperspektivet samt romsk delaktighet.

Vi kommer att beskriva;

  • Romers situation i Europa
  • Situationen för vår målgrupp i Göteborg
  • Situationen för de barn vi möter i vår verksamhet
  • De rättigheter som majoriteten av de barn vi möter saknar och hur vi arbetar med frågan