5G. Barns röst om vuxnas tystnad

Jacob Fläärdh, chef Forskning och utveckling och Carolina Engström, vice Generalsekreterare, Friends

Varför ska jag vända mig till en vuxen när jag är utsatt, om de inte lyssnar när jag berättar? Friends kartläggning visar att 4 av 10 elever på högstadiet inte känner att de kan prata med en vuxen om de blir utsatta. En vuxenvärld som ser men inte agerar signalerar både till den utsatte, de som utsätter och alla som står bredvid att det som pågår är okej. Föredraget redogör för barns upplevelser av vuxenvärldens arbete mot kränkningar och diskriminering. Vi ger exempel på arbete där barns röst har fått vara i fokus och beskriver framgångrika arbetssätt.