5F. Religionsfrihet i ett religionsfritt samhälle?

Samtalsledare: Maria Klasson Sundin, doktorand i religionsfilosofi, Uppsala universitet

Religion är en av diskrimineringsgrunderna i vår svenska lagstiftning. I form av en paneldiskussion tar vi oss an hur diskrimineringen p.g.a religion tar sig uttryck och hur barn och unga upplever den. Vi försöker synliggöra svårigheter och möjligheter kopplade till frågan och belyser den från olika perspektiv och trosuppfattningar.

Medverkar i panelen gör: Sarah Beg, Gursimer Sing och Rohid Nematullah. Alla tre från Tillsammans för Sverige på Fryshuset och tillhör olika religiösa traditioner.