1D. Nätkränkningar – ur ungas perspektiv

Maria Nyman, verksamhetsansvarig Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor och Karl Dahlstrand, forskare, Rättsociologiska institutionen Lunds universitet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, före detta Ungdomsstyrelsen, har sedan juli 2013 ett särskilt regeringsuppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet. Under föreläsningen beskrivs förekomst och attityder kring nätkränkningar bland unga utifrån forskningsrapporten Nätkränkningar – ungdomars normer och värderingar. Vi berättar även om hur olika verktyg som finns att tillgå som i det förebyggande arbetet och ger en närmare presentation av boken Hat på nätet samt filmer från metodmaterialet Ses offline.