1F. Normkritik som verktyg för att motverka diskriminering av barn – Fullsatt!

Workshop

Workshopen leds av barn och unga från Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Debatten om barnrättsfrågor präglas ofta av konsensus; alla kan vi hålla med om att alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Ändå vet vi att diskriminering förekommer. På det här seminariet förklarar vi hur normer ger upphov till diskriminering och kränkande behandling. Vilka normer bidrar till diskriminering? På vilka straff sätt bestraffas barn som faller utanför normen? Hur diskrimineras barn på grund av sin låga ålder? Och hur kan vi genom normkritiska förhållningssätt förebygga kränkningarna?