4B. Har ALLA barn i Sverige samma rättigheter?

-Kränkande behandling, rasism och diskriminering av barn i mötet med svenska myndigheter.

Johanna Saunders, Socialchef Skåne Stadsmission, Liv Palm enhetschef Unga Forum och Amanda Johnson, jurist, Unga Forum, Skåne Stadsmission

I våra verksamheter ser vi nästan dagligen hur svenska myndigheter brister i arbetet med barn som befinner sig i utsatta situationer; vi ser hur barn inte får det skydd, stöd och insatser som de har rätt till. Brister i socialtjänsten förklaras oftast med överbelastning, otillräckliga resurser, bristande rutiner – men lyfts problematiken med diskriminering och rasism fram tillräckligt? Vi kommer även att ge exempel på hur man kan arbeta för att motverka rasism och diskriminering och visa på positiva exempel och arbetsmetoder.