3D. Utvecklingsarbete om barns relationsarbete i skolan

– ett stöd i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling

Anette Klang-Jensen, verksamhetsutvecklare, Marie Wrethander, universitetslektor, Halmstad kommun och Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Presentationen handlar om ett utvecklingsarbete på sju skolor och fritidshem som pågått under drygt två år i samverkan mellan Halmstad kommun och Göteborgs universitet. Målet har varit att utveckla och stödja arbetet mot trakasserier och kränkande behandling genom att skapa strategier och utveckla förhållningssätt utifrån styrdokument och vetenskaplig grund samt att förankra arbetet på den egna skolan och fritidshemmet. Utmaningar under arbetet och vad som varit viktiga framgångsfaktorer kommer att diskuteras vid presentationen.