Kränkningar, trakasserier och diskriminering – glasklart, gråzon eller inte alls

En panel med representanter från olika sektorer i samhället. Paneldeltagarna diskuterar och problematiserar kring vad begreppen betyder ur såväl juridiska som folkrättsliga perspektiv.

Var går gränsen mellan trakasserier, övergrepp och diskriminering. När klassas det som kränkande behandling och vems ansvar är det om en person utsätts av samma personer i skolan, på nätet och i fotbollsklubben.

Tillsammans diskuterar och problematiserar vi kring begreppen kränkningar, trakasserier, diskriminering och hur de förhåller sig till varandra.

Medlemmar i panelen:
Frida Ahlsén, jurist, BEO
Martin Mörk, chef för processenheten, Diskrimineringsombudsmannen
Ida Hellrup, jurist Barnrättsbyrån
Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utredningschef, Barnombudsmannen
Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends

Moderator: Catherine Johnsson, projektledare, Barnombudsmannen