2D. Diskriminering och kränkande behandling av barn med funktionsnedsättning – Fullsatt!

Workshop

Agnetha Vikenger, förbundsordförande RBU och Lotta Rapacioli, förbundsjurist RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Exemplen då barn med funktionsnedsättning kränks och diskrimineras i sin vardag är tyvärr alldeles för många. I RBU:s workshop kommer, med utgångspunkt i barnkonventionens grundprinciper, fyra exempel på hur barn med funktionsnedsättning kränks och diskrimineras gås igenom. Workshopen kommer sedan syfta till att i gruppform arbeta/reflektera kring hur vi som vuxna, med olika infallsvinklar från det professionella samhället