3E. Att vara ung same i Sverige – Livsvillkor, självvärdering och hälsa

Lotta Omma, leg psykolog/leg psykoterapeut/specialist i klinisk psykologi, Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gällivare/Kiruna

Totalt 708 unga samer i Sverige i åldern 13-28 år har deltagit i en undersökning där deras livsvillkor, självvärdering och hälsa undersöktes. Resultatet visar att ungdomarna upplevde en utsatt situation och hälften av de tillfrågade hade erfarenhet av negativ behandling på grund av sin härkomst. Utsattheten bestod också i att ofta behöva förklara och försvara sin kultur och existens som same. På seminariet diskuteras ungdomarnas upplevelser av tillhöra en svensk minoritet och känsla av tillhörighet till gruppen.