4G. Kränker vi utan att veta om det? – Fullbokat!

– En normkritisk workshop om att jobba konkret med likabehandlingsarbetet!

Johanna Lundin, teater och jämställdhetskonsult, Kapten Mjausan

Under denna workshop gör vi värderingsövningar kopplade till diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen, skapar kluriga cases utifrån våra egna arbetsliv och avslutar med forumspel för att få handlingskraft och tyngd för att jobba för barns rätt till en trygg miljö! Målsättningen med workshopet är att synliggöra och problematisera sin yrkesroll och få nya perspektiv och verktyg för att jobba konkret mot kränkande och diskriminerande behandling. – Ett interaktivt workshop som sätter barnens värde och rättigheter i fokus. Välkommen!