Välkommen till verkligheten!

Barns röster om kränkningar i skolan

Fredrik Malmberg, barnombudsman

Kränkningar i skolan är en del av barns vardag. Barnombudsmannen har de senaste tre åren mött 89 barn och unga från hela landet och tagit del av deras erfarenheter. De berättar om vuxna som inte vågar ingripa och om en stödprocess som inte involverar dem.