5C. Utseenderelaterad nätmobbning

Sofia Berne, fil. dr & leg. psykolog och Ann Frisén, professor & leg. psykolog, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet

Nätmobbning bland unga siktar ofta in sig på personens utseende, speciellt om den utsatta är en tjej. Unga tycker det är effektivt att ge sig på flickors utseende om man vill göra dem illa. Tjejer reagerar på utseenderelaterad nätmobbning genom att dra sig tillbaka från sociala relationer. Detta föredrag handlar om att ge en bild av utseenderelaterad nätmobbning och skapa en diskussion kring hur det kan ske ett arbete för att motverka utseenderelaterad nätmobbning.